Tento špeciál nie je redakčným obsahom, názory vyjadrené jeho prispievateľmi nie sú názormi redakcie magazínu Forbes Slovensko.

Sprievodca investovaním

Naučte vaše peniaze zarábať

Tento špeciál nie je redakčným obsahom, názory vyjadrené jeho prispievateľmi nie sú názormi redakcie magazínu Forbes Slovensko.
Veľké peniaze sa nezarábajú kupovaním a predávaním, ale trpezlivosťou. Charles Munger investor a filantrop

Prečo by ste mali uvažovať o investovaní

Zvyšovať vlastné bohatstvo sa dá dvomi spôsobmi. Jedným je práca – teda zabezpečovanie stáleho, čo možno najvyššieho príjmu, z ktorého si pravidelne odkladáte. Tým druhým je investovanie – vložiť peniaze do aktív, ktoré postupom času získavajú na hodnote. Ak rozumne investujete, prinesie vám to ďalší zdroj príjmu a viac finančnej slobody. To všetko bez toho, aby ste museli viac pracovať, pretože za vás budú pracovať vaše peniaze.
To, aký cieľ si zvolíte, záleží na vás, v princípe však investovanie slúži najmä na nasledovné účely:

Ochrana pred infláciou

Mať na účte odloženú väčšiu sumu peňazí je určite príjemný pocit. Ak tam však peniaze ležia a zhodnocujú sa úrokom blízkemu nule, postupne si za ne vplyvom inflácie budete môcť kúpiť menej a menej. V trhovom prostredí je rozumná miera inflácie znakom, že sa ekonomike darí, no ak je jej miera vyššia než úrok, ktorým sa vaše peniaze zhodnocujú, z hodnoty vašich peňazí pomaly, ale isto ukrajuje.

Budovanie bohatstva

Investičné nástroje ako dlhopisy, akcie, podielové fondy, ale aj zlato či nehnuteľnosti, ponúkajú zhodnotenie v dlhodobom horizonte.

Uskutočnenie budúcich plánov

Každý človek má nejaký sen, ktorý si chce splniť, alebo stojí pred zásadným životným rozhodnutím, ktoré ho bude stáť nemalé peniaze. Môžete sa na to pripraviť dlhodobým a pravidelným šetrením, no vďaka investovaniu môžete plány uskutočniť rýchlejšie, prípadne s vyšším rozpočtom.

Aj keď sa s investovaním spája vyššie riziko než pri sporení, vedzte, že dobrá príprava a rozumné rozhodnutia v spolupráci s kvalitnou finančnou inštitúciou vám môžu v dlhodobom horizonte pomôcť popri úsporách vybudovať aj ďalší pilier finančnej stability a radosti zo života.

Ako sa pripraviť na investovanie

Pre bežného človeka môže slovo investovanie na úvod znieť trochu odstrašujúco, ako niečo náročné, čo živí hŕstku dravých mužov v drahých oblekoch a luxusných autách. No to je skôr obraz, ktorý poznáme z filmov. Investorom môže byť každý, kto má dostatok voľných finančných prostriedkov. Nemusia to byť hneď stotisíce, na úvod postačia aj desiatky či stovky eur.

Samozrejme, nič netreba brať na ľahkú váhu. Ide o poctivo zarobené peniaze, ktorých úžitok si odkladáte do budúcna. A nikto presne nevie, čo budúcnosť prinesie. S dobrou prípravou a realistickým zhodnotením svojich schopností a možností z investovania urobíte činnosť s predvídateľným rizikom a vysokou pravdepodobnosťou úspechu.

Rezerva je základ

Sporenie a investovanie idú ruka v ruke. Aby ste mohli v pokoji investovať, potrebujete mať rezervu, ktorá vám pokryje pár mesiacov životných nákladov. Dôležité je, aby bola likvidná, teda rýchlo dostupná v prípade potreby. Stojí za to vyriešiť aj ostatné záväzky – povolené prečerpanie, kreditná karta, tovar nakúpený na splátky, prípadne spotrebný úver. Splácať predčasne hypotéku pri súčasných minimálnych úrokových sadzbách ale nemá zmysel.

Určte si finančné ciele

Od toho, k čomu sa chcete investíciou dopracovať, bude závisieť dĺžka investičného horizontu, výška sumy, ktorú budete pravidelne investovať, a aj skladba vášho portfólia a či si to budete môcť dovoliť. Vďaka tomu sa budete vedieť rozhodnúť, na čo vynaložíte svoj príjem, aké výdavky škrtnúť, resp. akých záväzkov sa zbaviť čo najskôr.

Povedzte si, koľko rizika unesiete

Čím vyšší je očakávaný výnos, tým väčšie riziko musíte očakávať. Aj keď ide pri investovaní o zisk, nestojí za to prísť o duševnú pohodu a zdravý spánok. Poznanie svojich hraníc vám pomôže lepšie zvoliť investičnú stratégiu a skladbu portfólia. Pamätajte, investovanie nie je o tom, aby ste za každú cenu dosiahli maximálny možný výnos. Zamerajte sa na dosiahnutie cieľa s čo najmenšou a pre vás únosnou mierou rizika.

Vzdelávajte sa

To, ako si vyskladáte vaše portfólio, bude mať zásadný vplyv na jeho výkonnosť. Aby ste mohli robiť informované a racionálne rozhodnutia, mali by ste vedieť, ako fungujú jednotlivé investičné nástroje, ale aj odvetvia a spoločnosti, do ktorých chcete investovať.

Začnite

Čas je hlavným spojencom investora, ideálne je preto začať čo najskôr. Čím dlhšie peniaze pracujú, tým viac sa na výsledku prejaví zložené úročenie. Jeho efekty síce na začiatku až tak nevidno, no po dlhšom čase sú rozhodne nezanedbateľné.

Hoci sa o investovaní napísalo už veľa a informácie sú veľmi ľahko dostupné, mnoho ľudí stále opakuje tie isté omyly a neuvážené rozhodnutia. Je omnoho lacnejšie poučiť sa z cudzích chýb. Týmto veciam by ste sa preto mali rozhodne vyhnúť:

Neriaďte sa „zaručenými” tipmi

Pri investovaní si vždy urobte vlastný rešerš alebo sa poraďte s expertom na investovanie.

Nebuďte slepo dôverčiví

Aj pri dobre mienenej a odbornej rade by ste mali vždy rozumieť tomu, aké dôsledky môže mať vaše investičné rozhodnutie. Až tak sa rozhodnite, čo ďalej.

Nespanikárte pri prvom nezdare

V krátkodobom horizonte sa môže stať, že sa hodnota vašich investícií (najmä pri akciách) bude pohybovať oboma smermi. Pri poklese by ste síce mali spozornieť, neznamená to však, že je to dôvod začať sa ich okamžite zbavovať. O pár dní už môže byť všetko inak.

Neinvestujte viac, než si môžete dovoliť

Opačná situácia nastáva pri prvých úspechoch. Nikdy v snahe maximalizovať výnos nesiahajte na rezervu. Držte sa svojho plánu, pokiaľ sa vaša situácia zásadne nezmení.

Nevsádzajte všetko na jednu kartu

Neexistuje žiadny zázračný investičný nástroj, ktorý má stopercentnú pravdepodobnosť rastu výnosov. Preto je múdre riziko rozložiť medzi viaceré produkty v rôznych odvetviach. Prepad jednej investície tak môže byť vybalansovaný nárastom inej.

Do čoho vložiť peniaze, aby zarábali?

Keď už máte za sebou dôkladnú prípravu a dostatok odhodlania pustiť sa do investovania, ostáva už len zvoliť si vhodné nástroje. Každý z nich totiž funguje trochu inak a má rôzne výhody aj nevýhody.

Samozrejme, nič netreba brať na ľahkú váhu. Ide o poctivo zarobené peniaze, ktorých úžitok si odkladáte do budúcna. A nikto presne nevie, čo budúcnosť prinesie. S dobrou prípravou a realistickým zhodnotením svojich schopností a možností z investovania urobíte činnosť s predvídateľným rizikom a vysokou pravdepodobnosťou úspechu.

Dlhopisy

Dlhopis je cenný papier, prostredníctvom ktorého získavajú emitenti, spravidla firmy alebo štáty, peniaze na financovanie svojich aktivít. Vydaním dlhopisu sa zaväzujú v určitom čase, zväčša v horizonte niekoľkých rokov, vrátiť dlžnú sumu aj s fixným úrokom (existujú aj dlhopisy s flexibilným výnosom), ktorý sa vypláca v stanovenom intervale. Vždy vopred viete, kedy a koľko peňazí máte dostať. Sú vyhľadávané najmä preto, že zvyčajne ponúkajú vyšší výnos než termínované vklady. Kvalitné dlhopisy zas nie sú také rizikové ako akcie. V prípade neúspechu majú majitelia dlhopisov prednostné právo na podiel z likvidačného zostatku spoločnosti pred majiteľmi akcií.

Najdôležitejšou otázkou je, nakoľko emitentovi dôverujete, že v čase výplaty úrokov (kupónov) a v čase splatnosti dlhopisu bude schopný splniť si svoje záväzky. Je rozdiel, či požičiavate Nemecku, Grécku alebo Mozambiku. Záleží tiež, či požičiavate veľkej firme s dlhoročnou tradíciou, pretrvávajúcou konkurenčnou výhodou, v perspektívnom odvetví, s nízkou mierou zadlženosti, so stabilnými tržbami, slušnou ziskovou maržou, alebo či požičiavate začínajúcej firme s malým majetkom.

Komplikáciou môže byť vyššia nominálna hodnota dlhopisu, čo robí diverzifikáciu portfólia finančne náročnejšou. Dlhopisy je možné predať aj pred splatnosťou. Najmä pri dlhopisoch menších firiem je však potrebné počítať s nízkou likviditou. Môžete síce dlhopis predať, ale nájsť si kupujúceho je na vás, pretože sa s nimi neobchoduje na žiadnom burzovom ani mimoburzovom trhu. V týchto prípadoch dôležité, aby splatnosť vyhovovala dobe, počas ktorej peniaze nebudete potrebovať.

Akcie

Ak investor vlastní akciu nejakej spoločnosti, stáva sa jej spolumajiteľom. Veľkosť podielu závisí od počtu akcií, ktoré má, a od pomeru k ich celkovému počtu akcií vydaných danou spoločnosťou. Samozrejme, sila vlastníckych práv zodpovedá veľkosti podielu.

Pri investovaní sa dá výnos dosiahnuť dvomi spôsobmi. Prvým je, keď sa spoločnosť rozhodne vyplatiť zisk alebo jeho časť svojim akcionárom vo forme dividendy. Druhým je nárast ceny akcie od nákupu až po moment predaja.

Z pohľadu likvidity sú na tom akcie rôzne. Záleží na tom, či ste akcionárom v súkromnej alebo verejnej akciovej spoločnosti. Rozdiel je v tom, že všetky, alebo aspoň časť akcií verejnej akciovej spoločnosti, sú prijaté na obchodovanie na burze cenných papierov. Ak sa s akciami spoločnosti neobchoduje, čo je prípad súkromnej akciovej spoločnosti, premena investície na hotovosť je podstatne náročnejšia z pohľadu času aj nákladov. Investor musí zmieriť aj so značnými výkyvmi cien. Ich kolísanie je v slovníku finančných trhov označované ako volatilita. Je to bežná súčasť fungovania finančných trhov, preto si na to treba jednoducho zvyknúť a mať na zreteli dlhodobý horizont, nie chvíľkové zmeny.

Najhorším scenárom investovania do akcií je ten, že spoločnosť skrachuje a akcionári prídu o celú investíciu. Toto riziko sa však dá eliminovať rozložením akcií medzi rôzne spoločnosti z rôznych odvetví a regiónov.

Podielové fondy

Fond zbiera peniaze od jednotlivcov a následne ich investuje v súlade s konkrétnym investičným cieľom. Nenakupujete tak jednotlivé cenné papiere, ale podiel v určitom portfóliu zloženom z rôznych investičných nástrojov. Podľa jeho výšky sa potom podieľate na ich výsledkoch.

Jedným nákupom získate prístup k profesionálne riadenému a dobre diverzifikovanom portfóliu, ktoré zodpovedá vášmu štýlu, či už ste opatrný alebo dynamickejší investor. Na trhu je naozaj široká ponuka fondov, takže každý si vie nájsť taký, ktorý mu svojim profilom bude vyhovovať.

Môžete začať s malými sumami, s jednorazovými nákupmi, ale aj formou pravidelných vkladov. Zvolíte si vlastné tempo – podľa toho, ako vám to vaša finančná situácia dovoľuje. O starosť menej máte aj s výberom konkrétnych cenných papierov, so sledovaním vývoja v ekonomikách a na finančných trhoch, a nemusíte riešiť ani rozhodnutia, kedy kupovať či predávať, ale robí to za vás odborník.

Ako pravidelne investovať menšie aj väčšie sumy

Máte informácie, máte ujasnené predstavy a ste pripravení si pravidelne odkladať časť peňazí na zhodnocovanie. Správny čas je takmer vždy, ostáva už len vyriešiť, kam vložiť dostupnú čiastku vzhľadom na vaše možnosti a prijateľnú mieru rizika.

Začať sa dá aj s 50 eurami mesačne

V tomto prípade bude najvhodnejšie zvoliť si jeden široko diverzifikovaný fond. Jeho skladba by mala odrážať vaše preferencie z pohľadu investičného horizontu aj vašu toleranciu voči výkyvom. Prostredníctvom investície do nástroja, ktorý je sám o sebe portfóliom zloženým zo stoviek rôznych cenných papierov, dosiahnete dostatočné rozloženie rizika pri investícii a zároveň sa zbytočne nedrobí, čo dokáže priniesť úsporu pri poplatkoch.

Ak máte k dispozícii od 100 do 500 eur

Aj tu najlepšie urobíte, ak využijete možnosti pravidelného investovania. Získavate ale priestor rozložiť investíciu. Na dosiahnutie krátkodobého finančného cieľa môžete peniaze vkladať do konzervatívnejšieho fondu s menším zastúpením akcií a väčším podielom dlhopisov. Dynamickejší fond s väčším až plným zastúpením akcií sa bude hodiť na realizáciu dlhodobého finančného cieľa.

Máte 500, 1000 eur a viac?

Takéto sumy vám umožnia ešte viac rozložiť investíciu a zakomponovať do nej aj vlastné preferencie – napríklad pre určitý sektor či región. Tie by však mali tvoriť len menšiu časť investície. V prípade dostatku vedomostí, skúseností, chuti a času, sa už pri tejto sume môžete zamýšľať aj nad postupným budovaním portfólia cenných papierov podľa vlastného výberu.

Vypočítajte si, ako sa môžu vyvíjať vaše investície

Investičná kalkulačka

Výroky slávnych

„Vo svete biznisu sú najúspešnejší tí ľudia, Ktorí robia to, čo milujú.“ Warren Buffet jeden z najúspešnejších a najuznávanejších investorov všetkých čias
„Investovanie by sa malo skôr podobať na pozorovanie ako schne farba alebo ako rastie tráva. Ak túžite po vzrušení, zoberte 800 dolárov a choďte do Las Vegas.“ Paul Samuelson americký ekonóm, laureát Nobelovej ceny
„Investícia do vzdelania platí najlepší úrok.“ Benjamin Franklin politik, vedec, jeden zo zakladateľov USA
„Mnohí ľudia s vysokým IQ sú hrozní investori, pretože majú hrozný temperament.“ Charles Munger americký investor, podnikateľ a filantrop
„Zložené úročenie je ôsmym divom sveta. Ten, kto tomu rozumie, úrok dostáva, ten, kto tomu nerozumie, ten úrok platí.“ Albert Einstein držiteľ Nobelovej ceny
„Koľko milionárov poznáte, ktorí zbohatli vďaka investovaniu do sporiaceho účtu?“ Robert G. Allen investičný poradca a úspešný autor bestsellerov
„Úspešné investovanie je o riadení rizika, nie o vyhýbaní sa riziku.“ Benjamin Graham investor, „otec” hodnotového investovania, autor kníh

Spoločensky zodpovedné investovanie: ziskovosť a podpora dobrej veci v jednom

Skúsený investor sa pri rozhodovaní o tom, ktorú investíciu si vyberie, bude pozerať na finančné ukazovatele ako je ziskovosť, zadlženosť, prípadne dlhodobá perspektíva odvetvia či regiónu. Na kvalitu investičnej príležitosti však nemusí nazerať iba cez optiku financií. Môže brať do úvahy aj to, ako sa firma správa v spoločnosti – či znečisťuje životné prostredie, zneužíva detskú prácu, nedodržiava ľudské práva alebo naopak stará sa o znižovanie spotreby energií a vody, znižovanie produkcie odpadu a jeho triedenie, poskytuje dobré pracovné prostredie pre svojich zamestnancov. Spoločensky zodpovedné investovanie tu je už nejaký čas a v posledných rokoch naberá na relevantnosti. Dana Škublová, riaditeľka KBC Asset Management vám vysvetlí, ako vďaka svojim peniazom prispieť k spravodlivejšej, čistejšej a udržateľnejšej budúcnosti.

Dvakrát tri písmená – ESG alebo SRI

Spoločensky zodpovedné investície môžete nájsť pod dvomi skratkami: SRI, z anglického Socially Responsible Investing alebo ESG. Tá v sebe ukrýva 3 ďalšie kritériá, ktoré trvalo udržateľné investovanie berie do úvahy okrem klasickej finančnej analýzy:

 • (E) – Environmental – súvisia so životným prostredím,
 • (S) – Social – sociálne aspekty,
 • (G) – Corporate Governance – spôsob, akým sú podniky riadené.

Ako sa meria spoločenská zodpovednosť?

Zatiaľ neexistuje jednotná definícia ani jednotná metodika posudzovania SRI investícií. Prvým odrazovým mostíkom môže byť dodržiavanie 10 princípov iniciatívy Global Impact od Organizácie spojených národov. Týkajú sa ľudských práv, práce, životného prostredia a antikorupčného prostredia.

A čo všetko by zodpovedné podniky mali robiť?

 1. Podporovať a rešpektovať ochranu medzinárodne uznávaných ľudských práv.
 2. Zaistiť, že neporušujú ľudské práva.
 3. Dodržiavať slobodu združovania sa a uznať právo na spoločné vyjednávanie.
 4. Podporovať odstránenie všetkých foriem násilnej a nútenej práce.
 5. Podporovať účinné odstránenie detskej práce.
 6. Podporovať odstránenie diskriminácie týkajúcej sa zamestnania a povolania.
 7. Podporovať preventívny postoj k zmenám životného prostredia.
 8. Prevziať iniciatívu na podporu väčšej zodpovednosti voči životnému prostrediu.
 9. Podporiť rozvoj a šírenie ekologicky nezávadných technológií.
 10. Bojovať proti všetkým formám korupcie, vrátane vydierania a podplácania.

Udržateľnosť neznamená menší zisk

Napriek tomu, že popularita SRI investovania narastá, stále je s ním spojených veľa mýtov. Jedným z najviac opakovaných je, že takéto investície majú nižšiu výkonnosť než investície klasické. Pri porovnaní vývoja indexu MSCI World SRI s výkonnosťou klasického indexu MSCI World zistíte, že ten prvý je úspešnejší. Od roku 2007 (keď MSCI začala SRI index sledovať) hodnota indexu MSCI World SRI vzrástla o 122 %, zatiaľ čo hodnota indexu MSCI World iba o 97 % (ide o hrubý výnos). Spoločensky zodpovedné investície teda dokázali investorom zarobiť viac.

Prečo sa rozhodnúť pre spoločensky zodpovedné investovanie?

Významné výzvy v oblasti trvalej udržateľnosti, ktorým ľudstvo v súčasnosti čelí, zdôrazňujú potrebu udržateľnejšieho rozvoja. Sociálne zodpovedné investovanie sa usiluje podporovať tieto výzvy tým, že povzbudzuje podniky, aby vo väčšej miere zohľadňovali trvalú udržateľnosť. Klienti, ktorí chcú investovať do fondov SRI, kombinujú sociálnu návratnosť s finančnou návratnosťou. Cez spoločensky zodpovedné investovanie môžeme všetci prispieť k udržateľnej budúcnosti.

Najlepšou investíciou je investovanie do seba samého

Ján Lučan, člen predstavenstva ČSOB zodpovedný za finančné riadenie, hovorí, v čom má svoje vlastné investície, ako si ich vyberá a ako sa vyrovnáva s rizikom. V rozhovore prezrádza aj svoje najcennejšie skúsenosti s investovaním.

Ako by ste sa opísali ako investor? Ste viac konzervatívny alebo radšej zariskujete?

Možno aj vzhľadom na svoju profesiu som dosť štruktúrovaný investor, takže mám časť konzervatívnu a časť, ktorá je viac riziková. Dôležité je uvedomiť si, aké prostriedky do týchto dvoch častí dávate a kedy ich budete potrebovať. Ja osobne som mierne konzervatívny, prevládajú u mňa nehnuteľnosti a diverzifikované podielové listy. Časť investícií mám aj vo viac rizikových aktívach, vnímam ale, že sa mi nemusia vrátiť. Čo nerobím, je nejaké dennodenné obchodovanie a sledovanie každého percenta posunu akcií. Jednak na to nemám čas a tiež preferujem dlhodobejšie investície. Nehovoriac o tom, že vzhľadom na pracovnú pozíciu, časť akciových titulov je pre mňa vylúčená z dôvodu konfliktu záujmov.

Investujete aj do niečoho menej obvyklého? Sú ľudia, ktorí investujú do archívneho vína, veteránov či do umenia. Je vám niečo z toho blízke?

Obávam sa, že archívne víno by u mňa úplne ako investícia nefungovalo. Ale áno, aj z určitých osobných či emotívnych pohnútok som vydražil nejaké umelecké diela. Je v tom hodnota a zároveň to človeka priebežne aj teší, keď sa na ne môže doma zadívať. Nemenej obvyklou sa môže zdať aj investícia do nehnuteľnosti mimo európsky kontinent, aj keď z môjho pohľadu ide stále len o geopolitickú diverzifikáciu portfólia.

V oblasti financií vás môžeme považovať za profesionála. Má aj finančník ako vy obavy o svoje investície? Čo vtedy robíte?

Základom je mať správne štruktúrovanú investíciu. Diverzifikácia portfólia by mala zodpovedať vašim sklonom k obavám a panike. Potom sú tu čisto racionálne dôvody, keď vidím, že vývoj nejakej investície nie je taký, ako som čakal, respektíve má negatívny výhľad. Vtedy si položím otázku, či môžem tento pokles z krátkodobého pohľadu ignorovať. Ak mám silné pochybnosti o dlhodobej perspektíve, v takom prípade to predám a investujem radšej do niečoho, z čoho mám lepší pocit.

Čo považujete za svoju najcennejšiu skúsenosť v súvislosti s investovaním?

Uviedol by som dve. Jedna je priznať si, že nemusíte rozumieť všetkému a snažiť sa preto overovať si svoje nápady aj iným pohľadom. Druhou je to, že investície, ktoré vyzerajú veľmi atraktívne a majú zaujímavú výkonnosť v minulých rokoch, nemusia vôbec obstáť v budúcnosti. Správne investovanie teda nie je len o schopnosti manuálne vyhodnotiť finančnú výkonnosť, ale zamyslieť sa nad tým, čo sa v danom odvetví môže stať v budúcnosti, či je daný typ investície (akcie, firmy, projektu) vôbec relevantný pre to, aby prežil zmeny. So zrýchľovaním technologických a spoločenských zmien je toto stále dôležitejšie.

Je nejaká investícia, ktorú by ste označili za najlepšiu investíciu svojho života? Ak áno, čo by to bolo?

Myslím, že najlepšou investíciou bola investícia do mňa samotného, do vzdelania, skúseností, rozvoja, nadhľadu. Toto sú investície, ktoré sa človeku obvykle vyplatia najviac.

Stalo sa, že vám niečo naozaj nevyšlo?

Určite, ako som povedal, veľmi malú časť investujem aj do vecí, kde je pravdepodobnosť úspechu malá, ale kompenzovaná teoretickým vyšším výnosom. Dôležité je nemať v takých nástrojoch významné percento majetku.

Spoliehate sa pri investovaní sám na seba alebo sa zvyknete s niekým poradiť?

Vzhľadom na dlhodobú prax v oblasti financií sa, samozrejme, dokážem vo veľkom množstve investícií rozhodovať sám. Rád však vyhľadávam názory iných odborníkov z odvetvia a prípadne názory expertov z oblastí, kde ja sám až tak doma nie som, či už ide o nehnuteľnosti, alebo niektoré iné nefinančné investície, ako napríklad umenie. Vždy je dobré si uvedomiť, že ak je niekto expertom v nejakej oblasti, neznamená to, že rozumie úplne všetkému.

Ako vidíte budúcnosť v oblasti investovania – úplný presun do digitálnej automatizovanej podoby alebo sa podľa vás v tejto oblasti zachová určitá miera osobného kontaktu?

Myslím, že to bude závisieť od miery štandardnosti a sofistikovanosti investora. Viac štandardné typizované investičné nástroje budú realizované podľa mňa takmer výhradne digitálne, vrátane prípadného základného poradenstva. Menej typické nástroje, prípadne určitá forma komplexného poradenstva pre investora, zostanú do určitej miery stále v rovine osobného kontaktu.

Čo nás čaká do konca roka?

Najväčším želaním každého investora je poznať budúcnosť. Bohužiaľ, svet je príliš zložitý a dynamický na presné predpovede. To však neznamená, že by sme sa nemali pozerať dopredu.
Podľa Silvie Čechovičovej, produktovej manažérky a investičnej strategičky KBC Asset Managementu na Slovensku, budú svetom investícií do konca roka 2020 hýbať najmä nasledovné udalosti a trendy.

Koronavírus

Nikto zatiaľ nevie s určitosťou povedať, ako sa bude pandémia vyvíjať. Ak by sa situácia výrazne zhoršila a pribúdali by nakazení ľudia, mohlo by to vyústiť do opätovného zatvorenia niektorých ekonomík. To je najhorší scenár, ktorý si zatiaľ trhy a politici nepripúšťajú. Väčšina verí v to, že sa zhoršený vývoj zvládne len lokálnymi opatreniami, ktoré nebudú mať na ekonomiku devastačné následky. Miera neistoty je v tomto prípade veľká. Karty, samozrejme, môže zamiešať aj vakcína na vírus. Intenzívne na nej pracuje viacero krajín a pokiaľ bude k dispozícii v relatívne krátkom čase, bola by to nádej pre ľudí aj ekonomický vývoj.

Výhľad ČSOB počíta s tromi scenármi:

 • „U“ – z recesie sa dostaneme do postupného ekonomického oživenia. Scenár, ktorý banka považuje za najviac pravdepodobný.
 • „V“ – najviac optimistický scenár. Po prudkom prepade by nasledovalo prudké oživenie, a to už do začiatku roka 2021.
 • „W“ – ekonomika spadne do recesie, zotaví sa s krátkym obdobím rastu, a potom opäť upadne do recesie a následne opäť začne rásť. Takýto scenár by nastal v prípade, že po uvoľnení reštriktívnych opatrení a ekonomickom nadýchnutí sa, by opäť narástol počet prípadov koronavírusu a reštriktívne opatrenia by museli byť znovu zavedené.

Prezidentské voľby v USA

Trhy vnímajú ako lepšieho kandidáta na amerického prezidenta Joea Bidena, napríklad v tom zmysle, že by tak nepolarizoval spoločnosť a trhy, ako súčasný prezident Donald Trump. Na druhej strane sa však nedá vylúčiť, že by pristúpil k čiastočnému odvolaniu daňovej reformy, ktorú presadil Trump pred tromi rokmi. Každopádne sa rétorika oboch kandidátov môže pred voľbami vyostriť a spôsobiť zvýšenú kolísavosť. Vplyv na trhy však bude zrejme len dočasný, tak ako sme to videli po nečakanom víťazstve Trumpa v roku 2016.

USA vs. Čína

Na začiatku roka to ešte vyzeralo na mier zbraní – po tom, čo bola schválená prvá fáza obchodnej dohody. Konflikt medzi oboma krajinami sa však počas koronakrízy vyostril a stále pokračuje. Padali obvinenia ohľadom rozšírenia koronavírusu z Číny, k tomu sa pridali spory o duševné vlastníctvo, vyhrážky, že čínske firmy nebudú môcť byť obchodované na americkej burze či obmedzenie čínskych investícií do amerických technológií. Tieto alebo iné faktory sa môžu znovu dostať na pretras pred americkými voľbami a spôsobiť na trhu vyššiu neistotu.

Otázniky okolo Brexitu

Veľká Británia sa dohodla s Európskou úniou na vystúpení, ale ešte stále nie je uzavretá obchodná dohoda a podmienky spolupráce v ďalších oblastiach. Prechodné obdobie, počas ktorého je Británia stále súčasťou jednotného trhu, vyprší na konci tohto roka. Hoci obe strany deklarujú, že urobia všetko preto, aby k dohode prišlo, nedá sa vylúčiť ani opačný scenár. V tom prípade by sme boli svedkami zvýšenej nervozity a volatility. Vplyv na trhy by však mal byť iba limitovaný.

Riziká na trhoch budú existovať vždy. Trhy ich spracúvajú, prisúdia im vyššiu či nižšiu dôležitosť a výsledkom je menšia či väčšia kolísavosť. Faktom je, že akciové trhy sú naladené skôr na optimistickej vlne, vymazali už väčšinu svojich predchádzajúcich strát a považujeme ich za drahé. Na druhej strane sú dlhopisové výnosy na rekordných minimách. Zároveň centrálne banky a vlády nalievajú do ekonomík obrovské množstvo peňazí, ktoré sa musia niekam umiestniť. Investori sa riadia heslom „nie je iná alternatíva“, čo znamená, že pokiaľ chcú dosiahnuť solídne zhodnotenie, akcie sa ponúkajú ako tá správna možnosť.

Samozrejme, naďalej platí aj to, že treba počítať so zvýšenou kolísavosťou, ktorá z času na čas mierne korekcie prinesie. Tie sú však bežnou súčasťou investičného života. Stále si myslíme, že vždy je správny čas investovať. Čakať na to, kedy príde opäť k veľkému výpredaju a potom investovať, nie je tá správna investičná stratégia. Treba investovať pravidelne. Kam?

Osvedčeným základom sú zmiešané fondy, ktoré obsahujú tak akcie, ako aj dlhopisy. Majú aktívnu správu, v rámci ktorej hľadáme kvalitné akciové témy vo veľkých zdravých firmách s nízkym zadlžením a silným obchodným príbehom. Páčia sa nám sektory, ktoré pomáhajú k životu v čase koronakrízy – technológie, zdravotníctvo, farmácia, e-commerce, médiá, software či veľké potravinové korporácie. Regionálne sa nám páčia USA, pretože tamojšie firmy sú v spomínaných sektoroch relatívne aktívnejšie. Ďalším preferovaným regiónom sú rozvíjajúce sa trhy Ázie. Treba sa zamerať na široko diverzifikované investície s dôrazom na témy, ktoré môžu vyjsť z krízy víťazne.

S investíciou do fondu je spojené aj riziko

Úlohou tohto reklamného materiálu nie je nahradiť kľúčové informácie pre investorov, predajný prospekt, štatút/stanovy fondu, ktoré sú k dispozícii v slovenskom jazyku, príp. v anglickom jazyku, a je možné sa s nimi oboznámiť na predajných miestach banky Československá obchodná banka, a. s., u subdistribútorov a na www.csobinvesticie.sk alebo www.csob.sk. Údaje o minulej výkonnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom pre budúce výkonnosti. Zhodnotenia uvedené v inej mene ako v mene EUR (napr. USD, CZK) sa môžu zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť.

V súlade so štatútom, stanovami alebo predajným prospektom fondu môže podiel prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi alebo orgánmi uvedenými v štatúte/stanovách alebo predajnom prospekte prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom tento podiel môže dosiahnuť až 100 %.